Healing Flows

Video Installation
1 monitor in each of 4 rooms
2017

 

Healing Flows är en audiovisuell installation skapad som en omslutande upplevelse av rörlig bild och ljud till fyra strålbehandlingsrum på Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Ultrabreda videomonitorer med projicerat ljud är placerade i taket riktade nedåt. Skärmarna kan på ett bekvämt sätt ses av patienten både under strålbehandlingen och under vid klädbyte och väntan.

Med fokus på de kognitiva och emotionella delarna i läkandet, visar videomonitorerna långsamt rörliga vattenytor från helande källor i olika världsdelar för patienter som ligger stilla och ensamma under behandlingen. Det rörliga vattnets oändligt föränderliga karaktär, med sina flöden, reflexer och vågrörelser skapar en lugn och meditativ helande miljö i rummet, samtidigt som det är vackert och tilldragande för ögat.

FIlmernas ljudspår som består av naturliga ljud khar designats så att det maskerar ljudet från strålmaskinen och på så vis minskar den omgivande stressen för patienten.

Det här arbete stöds av användarstudier och djupintervjuer gjorda med flera cancerpatienter.

En referensgrupp av patienter och vårdpersonal har varit närvarande under utvecklingsarbetet.

 

Installation views: 

 

 

Films:

 

 

Projektledare på kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting: Martin West  

Konstkonsult: Catharina Gotby

Beställare: Skanska Helthcare för Kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting.

®2021 Mats Hjelm Studio